0573 - 258 258   

Consumenten lijken weer meer vertrouwen te krijgen in de woningmarkt

Consumenten lijken weer meer vertrouwen te krijgen in de woningmarkt

De eerste maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus werden ruim drie weken geleden aangekondigd. Dat zorgde voor een behoorlijke impact op de woningmarkt. Zoals beloofd blijven we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen aan de vraagzijde van de markt in deze tijd. En die ontwikkelingen lijken de afgelopen weken positief te zijn.

Ook nu hebben we het bezoekersgedrag op funda van de afgelopen twee weken geanalyseerd en vergeleken met ‘reguliere’ weken eerder in 2020. En ook het consumentenonderzoek naar het actuele sentiment rondom de aan- en verkoop van een woning is voortgezet. Dat leverde de afgelopen week ruim 1100 respondenten op. Zo krijgt u een goed beeld van hetgeen zich op macroniveau afspeelt in de woningmarkt en wat u waarschijnlijk zelf in de praktijk op microniveau ervaart.

Stijgende lijn

Waar we twee weken geleden nog een dalende trend zagen in het aantal bezoeken, zoekopdrachten en contactaanvragen, lijkt de situatie zich weer te normaliseren. Het aantal bezoeken dat de consument aan funda bracht, steeg in week 14 tot 102% ten opzichte van de eerste tien weken van 2020. In absolute aantallen kwam dat neer op zo’n 14,6 miljoen bezoeken. Twee weken terug was dat nog 12 miljoen (85%). Ook het aantal zoekopdrachten laat een stijgende lijn zien en groeide van bijna 2 miljoen twee weken terug, tot 2,5 miljoen in week 14. Vergeleken met reguliere weken in 2020 is dat ongeveer 96%. Een stijgende lijn zien we ook wanneer we kijken naar het aantal contactaanvragen dat via funda gedaan wordt, al blijven die cijfers nog wel wat achter ten opzichte van de reguliere weken. Met 154.000 contactaanvragen komt dat neer op 79% van het gemiddelde aantal in de eerste weken van 2020. Twee weken geleden stond de teller nog op 132.000 (68%). Zoomen we specifiek in op bezichtigingsaanvragen, dan zien we het percentage stijgen tot 82%. De consument lijkt dus voorzichtig weer meer behoefte te hebben aan het bezichtigen van een woning.


Toenemend consumentenvertrouwen


Ook het actuele sentiment rondom aan- en verkoop geeft een rooskleuriger beeld, zo blijkt uit het lopende consumentenonderzoek op funda. Dit werd in week 14 door ruim 1100 respondenten ingevuld.

Het vertrouwen lijkt weer iets toe te nemen.
Waar twee weken terug van alle respondenten die van plan waren om alleen een woning te kopen nog 36% minder gemotiveerd was dan voor de coronacrisis, is dat aantal teruggelopen tot 32%. Bij de doorstromers is de stijging in motivatie nog een stuk groter: het percentage dat aangeeft minder gemotiveerd te zijn liep van 46% terug naar 34% en het aantal respondenten dat zich juist meer gemotiveerd voelt om nu te kopen én verkopen steeg van 4% tot 8%.
Bij respondenten die alleen een woning willen verkopen zien we soortgelijke trends. Het percentage ‘minder gemotiveerd’ nam af tot 15%. 20% van de verkopers geeft aan juist meer gemotiveerd te zijn. De belangrijkste reden die zij daarvoor noemen, is dat ze een verandering in de markt verwachten en deze voor willen zijn.
Op de vraag of het nu een gunstig moment is om een woning te kopen antwoordde 31% van de respondenten positief. Twee weken terug was dat nog 23%.


Aanbodzijde

Dat consumenten met concrete aankoopplannen de aankoop van een woning gewoon door lijken te zetten, blijkt uit cijfers van de NVM. Het aantal transacties binnen bestaande bouw is in week 14 met 4% toegenomen ten opzichte van een week eerder. Hoewel het aantal kijkers tijdens een bezichtiging afneemt, blijft de vraag nog altijd vele malen hoger dan het aanbod. Dat resulteerde er de afgelopen week zelfs in dat er meer boven de vraagprijs werd betaald dan de weken daarvoor (bron: NVM).
De Haan Schippers Makelaars